Бібліотека

Бібліотека училища здійснює інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. Свою діяльність бібліотека здійснює разом з педагогічним колективом, сприяє реалізації державної політики у галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі. Бібліотека обслуговує читачів згідно з правилами користування.

Основними завданнями бібліотеки є:

 • інформаційне забезпечення освітнього процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання шляхом популяризації фахової літератури;
 • формування інформаційної культури користувачів;
 • проведення індивідуальної роботи з учнями – сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб та освітніх програм;
 • пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення;
 • гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;
 • анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань;
 • виховання бережливого ставлення до підручників підручників;
 • популяризація української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і виховання поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці;
 • формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю;
 • забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

Напрямки діяльності бібліотеки:

 • робота із здобувачами освіти;
 • заняття з культури читання;
 • бібліографічні огляди;
 • інформаційні ті інші огляди літератури;
 • доповіді про навички роботи з книгою;
 • підтримка виховних заходів.

В роботу бібліотеки училища впроваджуються інформаційно-комп’ютерні технології. Бібліотечний фонд  включає підручники з загальноосвітньої підготовки, підручники з професійної підготовки, довідники, методична література.

Наразі, фонд нашої бібліотеки включає:

 • навчальна література загальноосвітнього циклу – 3050 примірників;
 • література профтехциклу – 4019 примірників;
 • методична література – 83 примірників;
 • художня література – 12367  примірників;
 • науково-популярна література – 3356  примірників;
 • словниково-довідкова література – 2850 примірників;
 • література іншого характеру – 2465 примірників;
 • періодичні видання – 8 найменувань
 • електронні видання (загальна кількість документів на електронних носіях) – 245.

Виховна робота з учнями, формування у них навичок культури читання,  – пріоритетне питання роботи бібліотеки. З цією метою бібліотека проводить масові заходи, серед яких бібліотечні уроки, літературні читання, огляди літератури, бесіди, віртуальні екскурсії.

Поділитися
Твітнути
Поділитися
Надрукувати
Search
Close this search box.