Гуртки

Гурток Художньої творчості

Керівник гуртка: Апостол Олексій Петрович

Графік роботи – вівторок, середа, четвер з 15:00 – 18:00.

Мета гурта: створення умов для творчого розвитку учнів засобами образотворчого мистецтва.

Основні завдання:

– сформувати культуру людських почуттів через сприймання творів мистецтва та безпосередньо у мистецькій діяльності;

– розвинути асоціативно-образне та просторове мислення, уяву, фантазію, пам’ять, художній смак і творчі здібності;

– надати вміння та навички з образотворчої діяльності;

–  сформувати художньо-практичну компетентність;

– готовність використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі;

– сформувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;

– сформувати уявлення про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоїти основні художні прийоми і закономірності та відповідну термінологію;

– виховати духовні та моральні ціннісні орієнтири у сфері образотворчого мистецтва, інтерес, смак, потребу в творчості; національно-патріотичну свідомість та активну життєву позицію;

– сформувати потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні, професійному самовизначенні;

– сформувати розуміння зв’язку образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Поділитися
Твітнути
Поділитися
Надрукувати
Search
Close this search box.